Władze Oddziału

 wybrane na Walnym Zgromadzeniu na kadencję 2022 – 2026

Skład Zarządu
Prezes Stanisław TAZBIR
Wiceprezes d/s technicznych.
Przewodniczący komisji ds. kontaktów zewnętrznych
Artur LIGĘZA
Wiceprezes d/s organizacyjnych.
Przewodnicząca komisji ds. rzeczoznawstwa, wykładowców i specjalizacji, konkursu Technik Absolwent
Maria CECOTKA
Sekretarz Sławomir FERENC
Skarbnik Marek POTRZEBOWSKI
Członek.
Przewodniczący komisji ds. odznaczeń
Dariusz BIEDNY
Członek Aleksander GŁOWACKI
Członek Sławomir KOWALCZYK
Członek Edward MIDERA
Członek Czesław NITECKI
Członek Tadeusz SKORUPSKI

 

Skład Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Damian GORZELAK
Członek Marek JĘDRYCH
Członek Jacek ZAMOLSKI

 

Skład Sądu Koleżeńskiego
Przewodniczący Ryszard LEWICKI
Członek Grażyna GAMROT
Członek Sławomir KNAŚ

 

Delegaci na XXXV WZD SIMP
Stanisław TAZBIR
Edward MIDERA
Czesław NITECKI (czł. honorowy)
Artur LIGĘZA

 

Członkowie honorowi SIMP
Edward MIDERA
Czesław NITECKI
Jerzy STAROSTECKI