1. Koło Zakładowe SIMP przy ElB S.A

Koło Zakładowe SIMP przy Elektrowni Bełchatów S.A.

Zarząd Koła w kadencji 2018-2022:

Od lewej stoją:

  • Kol. Artur Ligęza – Prezes Zarządu

  • Kol. Maria Cecotka – Skarbnik

  • Kol. Dariusz Biedny – Członek Zarządu

  • Kol Mariusz Nędza – Sekretarz

  • Kol. Tomasz Grzegorczyk – Członek Zarządu

  • Kol. Zofia Pętelska – Wiceprezes Zarządu

  • Kol. Jacek Zamolski – Członek Zarządu

  • Kol. Paweł Koszek – Członek Zarządu

  • Kol. Stanisław Tazbir – Wiceprezes Zarządu

Więcej informacji na stronie Koła