4. Szkolne Koło SIMP przy ZSP Nr 2 w Piotrkowie

Szkolne Koło SIMP przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim

     Szkolne Koło SIMP przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim zawiązało się z inicjatywy młodzieży w listopadzie 2016 roku. Uchwałą Zarządu Oddziału Piotrkowskiego SIMP zostało powołane 16 listopada 2016 roku. Uroczyste wręczenie legitymacji i odznak SIMP miało miejsce 10 marca 2017 roku w siedzibie szkoły.
     W uroczystości m.in. wzięli udział Prezes Oddziału Piotrkowskiego SIMP kol. Edward Midera, Wiceprezes TJO NOT Oddział w Piotrkowie kol. Marek Potrzebowski, Wiceprezes ds. Organizacyjnych Oddziału Piotrkowskiego SIMP kol. Czesław Nitecki, Sekretarz Oddziału Piotrkowskiego SIMP kol. Aleksander Głowacki oraz kol. Antoni Michalak – inicjator powstania Szkolnego Koła, Maria Cecotka, Stanisław Tazbir i Tadeusz Skorupski

     Prezesem Szkolnego Koła SIMP jest Kamil Starczyk.

     Koło liczy 14 członków.