6. Sekcja Spawalnicza SIMP

Sekcja Spawalnicza SIMP

Informacje o Sekcji znajdują się na stronie Koła Zakładowego SIMP przy Elektrowni Bełchatów S.A.

Prezesem Sekcji jest Kol. Maria Cecotka.