Kontakt z nami

Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Mechaników Polskich

Oddział Piotrkowski

ul. Armii Krajowej 24a
97-300 Piotrków Tryb.

adres do korespondencji:
jw.

tel.fax: +48 44 649-56-55

e-mail: piotrkow@simp.pl

Aktualny nr konta bankowego:
29 1240 3116 1111 0011 2689 9228