Informacje ogólne

Informacje ogólne

 Nasza siedziba w FSNT NOT

     Oddział Piotrkowski SIMP swoim działaniem obejmuje teren byłego województwa piotrkowskiego tj. powiaty piotrkowski grodzki i ziemski, bełchatowski, opoczyński, radomszczański i tomaszowski. W chwili obecnej w jego ramach działają 3 koła (w tym szkolne) i 2 sekcje naukowo techniczne.

Na dzień 31.12.2002 roku liczył 239 członków, w tym 142 inżynierów.
Na dzień 31.12.2003 roku liczył 262 członków (przyrost o 23osoby), w tym 152 inżynierów. Kobiet 43.
Na dzień 31.12.2004 roku liczył 270 członków (przyrost o 8 osób), w tym 161 inżynierów. Kobiet 44.
Na dzień 31.12.2005 roku liczył 273 członków (przyrost o 3 osoby), w tym 148 inżynierów. Kobiet 46.
Na dzień 31.12.2006 roku liczył 265 członków (spadek o 8 osób), w tym 163 inżynierów. Kobiet 47.
Na dzień 31.12.2007 roku liczył 263 członków (spadek o 2 osoby), w tym 160 inżynierów. Kobiet 49.
Na dzień 31.12.2008 roku liczył 255 członków (spadek o 8 osób), w tym 155 inżynierów. Kobiet 50.
Na dzień 31.12.2009 roku liczył 252 członków (spadek o 3 osoby), w tym 150 inżynierów. Kobiet 49.
Na dzień 31.12.2010 roku liczył 247 członków (spadek o 5 osób), w tym 147 inżynierów. Kobiet 49.
Na dzień 31.12.2011 roku liczył 241 członków (spadek o 6 osób), w tym 143 inżynierów. Kobiet 49.
Na dzień 31.12.2012 roku liczył 245 członków (przyrost o 4 osoby), w tym 146 inżynierów. Kobiet 50.
Na dzień 31.12.2013 roku liczył 249 członków (przyrost o 4 osoby), w tym 155 inżynierów. Kobiet 49.
Na dzień 31.12.2014 roku liczył 264 członków (przyrost o 15 osób), w tym 157 inżynierów. Kobiet 49.
Na dzień 31.12.2015 roku liczył 265 członków (przyrost o 1 osobę), w tym 160 inżynierów. Kobiet 50.
Na dzień 31.12.2016 roku liczył 299 członków (przyrost o 34 osoby), w tym 157 inżynierów. Kobiet 51.
Na dzień 31.12.2017 roku liczył 285 członków (spadek o 14 osób), w tym 164 inżynierów. Kobiet 48.
Na dzień 31.12.2018 roku liczył 262 członków (spadek o 23 osoby), w tym 150 inżynierów, 47 uczniów. Kobiet 43.
Na dzień 31.12.2019 roku liczył 246 członków (spadek o 16 osób), w tym 155 inżynierów, 21 uczniów. Kobiet 42.
Na dzień 31.12.2020 roku liczył 230 członków (spadek o 16 osób), w tym 149 inżynierów, 19 uczniów. Kobiet 40.
Na dzień 31.12.2021 roku liczył 217 członków (spadek o 13 osób), w tym 147 inżynierów, 14 uczniów. Kobiet 38.
Na dzień 31.12.2022 roku liczył 223 członków (wzrost o 6 osób), w tym 150 inżynierów, 14 uczniów. Kobiet 39.

      Oprócz działalności statutowej SIMP, są prowadzone różne formy integracji koleżeńskiej w ramach Oddziału, a spotkania i wyjazdy koleżeńskie przyczyniają się do powstawania więzi i przyjaźni. Nie zapominamy o seniorach organizując doroczne spotkania z nimi.
      Zarząd Oddziału współpracuje z Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo technicznych NOT w Piotrkowie Trybunalskim, między innymi organizując ogólnopolskie narady w zakresie „produkcji czystej” i uczestnicząc w konkursie na najlepszą pracę dyplomową szkół ponadpodstawowych. Od kilku lat Oddział aktywnie współorganizuje kolejne edycje ogólnopolskiego konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych Technik Absolwent Roku. Utrzymuje również kontakty ze Związkiem Zawodowym Inżynierów i Techników.
      Koła przede wszystkim prowadzą działalność statutową. Organizują również spotkania integracyjne.
      Sekcja Spawalnicza organizuje narady, sympozja i pokazy na temat nowoczesnych metod łączenia metali.
      Sekcja Samochodowa organizuje odczyty i wykłady o tematyce motoryzacyjnej oraz o przepisach ruchu drogowego. Cieszą się one dużym zainteresowaniem.