5. Sekcja PTIM SIMP

Sekcja PTIM SIMP przy Oddziale Piotrkowskim SIMP

     Sekcja jako Sekcja Samochodowa powstała 24 stycznia 2001 roku. Na dzień 31.12.2020 roku liczyła 24 członków.
Członkowie sekcji systematycznie spotykają się na comiesięcznych zebraniach, odbywających się w ostatnią środę miesiąca o godz. 17.00. Zebrania poświęcone są różnorakiej tematyce związanej z motoryzacją. Tematy wykładów były następujące :

 • Przepisy ruchu drogowego
 • Paliwa i oleje napędowe
 • Diagnostyka samochodowa
 • Katalizatory
 • Kodowanie i numeracja pojazdów
 • Ubezpieczenia komunikacyjne
 • Spawanie blach cienkich
 • Instalacje gazowe w pojazdach
 • Gaśnice samochodowe
 • Centralne smarowanie pojazdów
 • Rekonstrukcja wypadku
 • Przekładnie hydrauliczne
 • Kryteria do uzyskania tytułu rzeczoznawcy samochodowego
 • Renowacja starych samochodów i ich rejestracja

i inne.

     Prezesem Sekcji jest Kol. Tadeusz Skorupski.