Członkostwo w SIMP

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolną demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą blisko 10.000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Rodowód SIMP sięga 1926 roku.

Podstawowym dokumentem prawnym, regulującym działalność SIMP jest statut.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu członkostwem w naszym Stowarzyszeniu części inżynierów i techników mechaników oraz branż pokrewnych, gorąco zapraszamy do wstępowania w nasze szeregi.
Członkiem SIMP może być obywatel polski lub obywatel innego państwa, posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej lub średniej w zakresie inżynierii mechanicznej i dziedzin pokrewnych oraz student wyższej uczelni o profilu: automatyzacja i robotyzacja, badania nieniszczące, edukacja, eksploatacja maszyn, urządzeń i aparatury, informatyka, inżynieria materiałowa, metrologia, normalizacja i jakość, ochrona pracy, organizacja i zarządzanie, projektowanie maszyn, urządzeń, procesów technologicznych, procesów wytwarzania, zakładów przemysłowych, rzeczoznawstwo specjalistyczne i majątkowe, systemy zarządzania i wytwarzania, techniki uszczelnień, technika uzbrojenia, technologia przyrostowa, zarządzanie środowiskiem oraz inne dziedziny nowo włączane do dyscypliny nauki, wiedzy, mechaniki i jej aplikacji: chłodnictwo, pompy ciepła i klimatyzacja, energetyka: źródła wytwarzania, obsługa urządzeń, instalacji i sieci, wykorzystanie paliw i energii we wszystkich ich postaciach, hydraulika, pneumatyka, pneumonika, inżynieria i aparatura chemiczna, maszyny robocze dla budownictwa, leśnictwa i rolnictwa, maszyny dla przemysłu spożywczego, maszyny i urządzenia wcześniej nie wymienione, obrabiarki i narzędzia, obróbka cieplna, plastyczna i odlewnictwo, poligrafia, silniki spalinowe, spawalnictwo, środki transportu (statki powietrzne, środki transportu lądowego i wodnego), tworzywa polimerowe, urządzenia i aparatura medyczna, mechatronika i nanotechnologia, kriogenika, mechaniczne urządzenia zabezpieczające, urządzenia transportu bliskiego.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich należy:
1. Zapoznać się ze statutem SIMP
2. Wypełnić deklarację członkowską i złożyć w biurze oddziału. Deklaracja członkowska oraz Zasady etyki członków SIMP są do pobrania na stronie simp.pl