3. Szkolne Koło SIMP przy ZSP Nr 3 w Bełchatowie

Szkolne Koło SIMP przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Bełchatowie

     Szkolne Koło SIMP przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Bełchatowie zawiązało się z inicjatywy młodzieży w listopadzie 2013 roku. Uchwałą Zarządu Oddziału Piotrkowskiego SIMP zostało powołane 15 stycznia 2014 roku. Uroczyste wręczenie legitymacji i odznak SIMP miało miejsce 10 lutego 2014 roku w siedzibie szkoły.
W uroczystości m.in. wzięli udział Sekretarz Generalny SIMP kol. Kazimierz Łasiewicki, Prezes Oddziału Piotrkowskiego SIMP kol. Edward Midera, Wiceprezes, Dyrektor Biura NOT Oddział w Piotrkowie kol. Marek Potrzebowski, Wiceprezes Oddziału Piotrkowskiego SIMP kol. Hanna Wartak, Sekretarz Oddziału Piotrkowskiego SIMP kol. Czesław Nitecki.


Aktualnie koło zawiesiło swoją działalność.